Konsep Perkhidmatan Hibah Amanah

1b

Empat konsep utama Perkhidmatan Hibah Amanah yang disyorkan adalah seperti berikut :

  1. Perkhidmatan berlandaskan Syariah yang menggabungkan konsep Hibah dan Amanah.
  2. Pemberian harta oleh Pemberi Hibah atas dasar kasih sayang pada masa hayat pendeposit melalui Perjanjian Hibah Amanah.
  3. Lembaga Tabung Haji bertindak sebagai Pemegang Amanah untuk mentadbir dan mengurus Harta-harta Hibah tersebut apabila berlaku kematian Pemberi Hibah.
  4. Pembahagian dan pembayaran tuntutan adalah dilakukan selepas kematian Pemberi Hibah.